مشاوره

توسعه کسب و کار در بستر دیجیتال مارکتینگ

توسعه کسب و کار در دنیای دیجیتال مارکتینگ به ما امکان می‌دهد تا به طور فعال و هدفمند با مشتریان بالقوه و مشتریان بالفعل در ارتباط باشیم و ارزش افزوده‌ای را برای آن‌ها در نظر بگیریم. 

کانون رسانه ای پل با مشاوره به همراهان خود آنها را آماده ورود به دنیای بازاریابی دیجیتال میکند و این امر حاصل سال های متمادی حضور و فعالیت در این عرصه است.

تعریف استراتژی برند

در مشاوره تبلیغاتی کانون رسانه ای پل با همفکری همراهان و استفاده از تجربیات گذشته، اقدام به تعریف استراتژی برند برای همراهان خود میکند که منجر به تسریع دستیابی به اهداف تعیین شده  و تحویل یک گزارش کار مفید و جامع میگردد.

 

اینکه یک برند چه هدفی از حضور در بازار های دیجتال دارد بزرگترین دستاورد این مشاوره است که باعث شناخت درست از مسیر و اقدامات کار آمد میشود و در نتیجه بهروری را چند برابر میکند

برنامه ریزی و ایجاد کمپین های تبلیغاتی

حال که هدفمان از حضور در بستر دیجتال درک کردیم و واهدافمان را مشخص کردیم رای دسترسی به اهداف تعیین شده نیاز به نقشه عملیاتی داریم

مفتخریم دراین مسیر همراه شما باشیم

ارتباط با ما

ارتباط با ما