چرا پوشش رسانه ای؟

هزینه بالای برگزاری رویداد ها و همایش ها همواره دغدغه برگزارکنندگان برای حسن استفاده از محتوا و برنامه های اجرایی بوده است.
ثبت و ضبط رویداد ها و همایش های  آموزشی،فرهنگی و تجاری میتواند رویداد ما را ماندگار نماید و  تعداد مخاطبانش را نامحدود کند.

پوشش رسانه ای دوره کشوری ستاد پیشرفت

چهارمین رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج

پوشش رسانه ای چیست؟

پوشش رسانه ای برای ثبت محتوا و انتقال به دیگران استفاده می شود.
گزارش دقیق به مدیران بالادستی و مردم شریف نیازمند تولیدات محتوایی باکیفیت برای مجموعه های دولتی و خصوصی از اقدامات و رویداد های خود می باشد

ما چکار میکنیم؟

 ما به کمک تجهیزات حرفه ای جهت تحقق اهداف شما همراهتان هستیم.

تیزر دوره رکورد تا رندر

دیگر نمونه کار ها

تصویر برداری همایش ها