پوشش رسانه ای

پوشش رسانه ای

چرا پوشش رسانه ای؟

هزینه بالای برگزاری رویداد ها و همایش ها همواره دغدغه برگزارکنندگان برای حسن استفاده از محتوا و برنامه های اجرایی بوده است.
ثبت و ضبط رویداد ها و همایش های  آموزشی،فرهنگی و تجاری میتواند رویداد ما را ماندگار نماید و  تعداد مخاطبانش را نامحدود کند.

چهارمین رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج

ما چکار میکنیم؟

 ما به کمک تجهیزات حرفه ای جهت تحقق اهداف شما همراهتان هستیم.

پوشش رسانه ای دوره کشوری ستاد پیشرفت

پوشش رسانه ای چیست؟

پوشش رسانه ای برای ثبت محتوا و انتقال به دیگران استفاده می شود.
گزارش دقیق به مدیران بالادستی و مردم شریف نیازمند تولیدات محتوایی باکیفیت برای مجموعه های دولتی و خصوصی از اقدامات و رویداد های خود می باشد.

تیزر دوره رکورد تا رندر

همراهان ما
نمونه کار های بیشتر